Czujniki zmierzchu

Czujniki zmierzchu służą do blokowania włączania oświetlenia w dzień, o ile istnieje taka potrzeba. Oferowane w tej kategorii czujniki zmierzchowe mogą bezpośrednio współpracować ze wszystkimi sterownikami LED smartLEDs poprzez wejście DISABLE tych sterowników.

Automat zmierzchowy czy zegar programowalny?

Automat zmierzchowy WZM-01 oraz programowalny zegar astronomiczny REV-112 realizują podobną funkcję, choć w zupełnie odmienny sposób. Automat zmierzchowy ma podłączoną sondę światła, którą umieszcza się w miejscu nieoświetlanym jakąkolwiek lampą (najlepiej na zewnątrz domu) i na podstawie jasności oświetlenia tej sondy włącza (o zmierzchu) i wyłącza (o świcie) przekaźnik wyjściowy, który podłącza się do wejścia DIS sterownika. Programowalny zegar astronomiczny na podstawie aktualnej daty i położenia geograficznego wylicza czasy zachodu i wschodu słońca i z zaprogramowanym opóźnieniem (wyprzedzeniem) względem tych czasów włącza i wyłącza przekaźnik wyjściowy. Zegar astronomiczny stosuje się zwykle w sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia sondy światła lub gdy chcemy określić okres blokowania oświetlenia w sposób bardziej zaawansowany, np. w stosunku do zachodu słońca lub określonej godziny doby.

Sterowniki schodowe w wersji PREMIUM posiadają wbudowany wyłącznik zmierzchowy oraz sondę światła do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz domu i nie ma konieczności instalacji dodatkowego czujnika zmierzchowego, choć istnieje możliwość, aby wbudowany wyłącznik zmierzchowy zastąpić zewnętrznym automatem zmierzchowym lub zegarem astronomicznym.