Profesjonalne sterowniki schodowe oświetlenia LED smartLEDs

Sterowniki schodowe oświetlenia LED. Inteligentny sterownik schodowyInteligentne sterowniki schodowe LED smartLEDs to prawdopodobnie najlepsze na rynku sterowniki wielopunktowego oświetlenia LED schodów. Na tle konkurencji wyróżnia je dopracowany algorytm, profesjonalne wykonanie, efektowna, płynna fala świetlna LED, wbudowany wyłącznik zmierzchowy (z sondą światła do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz domu), duże obciążenie prądowe wyjść (2A), duży wybór dodatkowych funkcji i duże możliwości skonfigurowania do potrzeb użytkownika. Nasze sterowniki schodowe można stosować zarówno w instalacjach oświetlenia LED ze sterowaniem każdą lampą oddzielnie (sterowniki typu Fala świetlna: S23 oraz S19), jak i w instalacjach z równoległym połączeniem lamp (sterowniki S2). Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy rozbudowanymi modelami Premium i ekonomicznymi modelami Standard tych sterowników.

Każdy sterownik schodowy smartLEDs może być aktywowany w tradycyjny sposób poprzez przyciski, ale najlepszą funkcjonalność uzyskuje się przy współpracy ze schodowymi czujnikami ruchu (np. ALFA smartLEDs lub DELTA smartLEDs), które umożliwiają automatyzację włączania i wyłączania oświetlenia na schodach. Polecamy zestawy schodowe do LED z czujnikami ruchu, taśmy LED, ściemnialne oprawy LED i zasilacze z naszej oferty. System oświetlenia LED schodów z użyciem sterownika schodowego LED smartLEDs i aktywowany ruchem to najbardziej efektowny, wygodny i bezpieczny sposób wykonania oświetlenia schodów.

Możliwości sterowników schodowych smartLEDs

Podstawową funkcją sterowników schodowych jest, podobnie jak tradycyjnych automatów schodowych, włączanie oświetlenia na określony czas, jednakże możliwości sterowania oświetleniem przez inteligentne sterowniki schodowe smartLEDs są o wiele bardziej wyrafinowane i efektowne. Włączanie pełnego oświetlenia (podobnie gaszenie) może odbywać się kolejno lampa po lampie, w postaci efektownej fali świetlnej LED. Oświetlenie może być włączane skokowo lub płynnie (stopniowa zmiana jasności), z 7-stopniową regulacją płynności fali świetlnej. Opcja ostrzegania pozwala na przedłużenie świecenia w razie potrzeby. W stanie czuwania sterowniki schodowe smartLEDs umożliwiają delikatne podświetlenie schodów np. na 2% maksymalnej jasności. Funkcja lampy Master umożliwia sterowanie podświetleniem poręczy lub oświetlenia ogólnego. Wbudowany konfigurator umożliwia dopasowanie działania sterownika do potrzeb użytkownika poprzez ustawienie, w zależności od modelu sterownika (STANDARD lub PREMIUM), od 2 do 19 parametrów konfiguracyjnych, w tym jasności świecenia i podświetlenia oraz czasów trwania poszczególnych faz. Nasze sterowniki schodowe LED mogą być aktywowane ręcznie przez przyciski lub automatycznie przez czujniki ruchu, a blokowane w dzień przez czujnik zmierzchu (wbudowany lub zewnętrzny) bądź zegar astronomiczny. Sterowniki schodowe smartLEDs posiadają możliwość integracji z systemami automatyki typu Inteligentny Dom. Wykonane z ich użyciem inteligentne oświetlenie schodów LED jest efektowne, bezpieczne, wygodne i ekonomiczne.

Działanie sterowników schodowych

Sterownik schodowy najczęściej znajduje się w stanie czuwania. Sterownik przechodzi do stanu aktywnego po wykryciu za pomocą czujnika ruchu momentu wejścia osoby na schody lub po naciśnięciu przycisku typu dzwonkowego na ścianie. Stan aktywny składa się z 4 faz:
     FAZA ZAPALANIA – równoczesne (sterownik S2) lub kolejne (sterowniki S19 i SP23), skokowe lub płynne zapalanie poszczególnych lamp, w kolejności od pierwszej do ostatniej (jeśli zadziałał dolny czujnik) lub od ostatniej do pierwszej (jeśli zadziałał czujnik górny). Czas trwania fazy zapalania określa parametr Czas zapalania.
     FAZA ŚWIECENIA – Po zapaleniu wszystkich lamp następuje faza stabilnego świecenia, trwająca przez ustalony czas (parametr Czas świecenia) od ostatniego naruszenia dowolnej czujki ruchu, fotokomórki bądź zwolnienia przycisku.
     FAZA OSTRZEGANIA – Ostrzeganie przed automatycznym zgaszeniem świateł (opcjonalnie); jedno lub kilka ostrzeżeń, dających dodatkowe efekty wizualne (np. mrugnięcie, migotanie świateł, wędrujące wygaszenie itp.), przedzielonych oczekiwaniem na reakcję użytkownika.
     FAZA GASZENIA – Faza gaszenia lamp jest odwrotna do fazy zapalania i polega na gaszeniu lamp, w kolejności zgodnej lub przeciwnej (parametr Kierunek gaszenia) z kolejnością ich zapalania.

Po zakończeniu fazy gaszenia sterownik przechodzi do stanu czuwania. Zastosowany algorytm działania sterownika gwarantuje poprawność działania sterownika niezależnie od sposobu inicjowania pracy sterownika, liczby osób i kierunku wchodzenia.

Sterowanie oświetleniem LED może odbywać się także z wyjść dwustanowych systemów typu Inteligentny Dom (np. KNX/EIB).

Sterowniki posiadają możliwość blokady zapalania światła (np. w dzień) przy pomocy wbudowanego wyłącznika zmierzchowego (dotyczy modeli Premium) lub poprzez podanie na wejście blokady sterownika np. sygnału z zewnętrznego czujnika zmierzchowego.

Działanie sterowników schodowych smartLEDs w kilku podstawowych konfiguracjach można obejrzeć na filmie poniżej.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Ustawiana liczba lamp

Liczba sterowanych lamp (schodków), definiowana przez użytkownika.

Fala świetlna

Kolejne włączanie/wyłączanie oświetlenia lampa po lampie (stopień po stopniu)

Automatyczne gaszenie

Automatyczne gaszenie lamp po ustalonym czasie świecenia.

Regulacja płynności

Stopniowa zmiana jasności lamp; 7- stopniowa skali regulacji płynności.

Podświetlenie

Delikatne podświetlenie schodów po zmierzchu

Lampa Master

Lampa zapalana jako pierwsza, a gaszona jako ostatnia; do oświetlenia ogólnego lub do podświetlenia poręczy.

Funkcja ostrzegania

Ostrzeganie przed automatycznym zgaszeniem świateł np. poprzez mruganie, wędrujące wygaszenie.

Funkcja świecenia stałego

Włączanie oświetlenia na stałe przy pomocy włącznika.

Funkcja obsługi półpiętra

Obsługa ruchu generowanego z półpiętra schodów. Czujnik ruchu zainstalowany na półpiętrze włącza oświetlenie w górę i w dół od półpiętra.

Ustawiane czasy

Możliwość ustawienia czasów trwania faz stanu aktywnego (zapalania, świecenia, ostrzegania i gaszenia).

Ustawianie jasności

Możliwość ustawienia jasności źródeł światła LED w stanie aktywnym i w stanie czuwania (oddzielnie dla lampy Master).

Wybór tempa zapalania

Wybór tempa zapalania oraz oddzielnie tempa gaszenia (stałe, zwalniające, przyśpieszające).

Wybór kierunku gaszenia

Kierunek gaszenia zgodny z kierunkiem zapalania lub przeciwny.

Blokada świecenia w dzień

Dostępne jest wejście DISABLE do podłączenia automatu zmierzchowego.

Różne sposoby aktywacji

Aktywacja przy pomocy czujników ruchu lub tradycyjnie przy pomocy przycisku.

Uniwersalny algorytm

Uniwersalny, dopracowany algorytm sterownika, działajacy poprawnie niezależnie od sposobu aktywacji sterownika (czujki ruchu, bariery, przyciski), liczby osób poruszających się po schodach oraz kierunku ruchu.

Integracja z systemami ID

Integracja z systemami Inteligentnego Domu poprzez wyjścia bezpotencjałowe

Duża sterowana moc wyjściowa

Obciążenie prądowe – do 2A na 1 wyjście

Który sterownik schodowy LED wybrać?

Podstawowe różnice S2-S S2-P S19-S S19-P SP23-S SP23-P
Zapalanie i gaszenie Rówocześnie Rówocześnie Po kolei Po kolei Po kolei Po kolei
Liczba sterowanych grup lamp 1-2 1-2 3-19 3-19 3-23 3-23
Wbudowany czujnik zmierzchu NIE TAK NIE TAK NIE TAK
Konfiguracja Prosta Pełna Prosta Pełna Prosta Pełna
Podświetlenie 2% 0-90% 2% 0-90% 2% 0-90%
Obsługa półpiętra TAK TAK NIE NIE TAK TAK

Sterowniki schodowe smartLEDs - przykładowe konfiguracje


Każdy sterownik schodowy jest dostarczany ze standardowymi (domyślnymi) wartościami parametrów konfiguracyjnych i może być użytkowany w takiej wersji. Zmianę konfiguracji sterownika, jeśli jest taka potrzeba, można przeprowadzić zarówno na etapie instalacji, jak i w trakcie użytkowania. Sposób konfigurowania sterownika jest prosty i dokładnie opisany w instrukcji dostarczonej razem z produktem. Konfigurowanie sterowników schodowych odbywa się za pomocą wbudowanego konfiguratora i polega na ustawieniu wartości wszystkich lub wybranych parametrów konfiguracyjnych. Sterowniki schodowe posiadają, w zależności od modelu, od 2 do 19 parametrów konfiguracyjnych.

Na filmie obok jest pokazanych kilka konfiguracji i sposobów działania sterownika typu FALA ŚWIETLNA (S23-P i S19-P) w zależności od wybranych parametrów konfiguracyjnych (płynność fali świetlnej, podświetlenie w stanie czuwania, typ ostrzeżeń, typ kroku, kierunek gaszenia).