Sterowniki schodowe

Sterowniki schodowe oświetlenia LED smartLEDs

Sterowniki schodowe oświetlenia LED. Inteligentny sterownik schodowyInteligentne sterowniki schodowe LED smartLEDs to cyfrowe, konfigurowalne urządzenia przeznaczone do sterowania wielopunktowym oświetleniem LED 12V/24V DC schodów, podjazdów, ścieżek, parkingów. Nasze sterowniki schodowe można stosować zarówno w instalacjach ze sterowaniem każdą lampą oddzielnie (S23 oraz S19), jak i w instalacjach z równoległym połączeniem lamp (S2). Ich podstawową funkcją jest, podobnie jak tradycyjnych automatów schodowych, włączanie oświetlenia na określony czas, jednakże możliwości sterowania oświetleniem przez inteligentne sterowniki schodowe są o wiele bardziej wyrafinowane i efektowne. Sterowniki schodowe umożliwiają delikatne podświetlenie schodów np. na 2% maksymalnej jasności. Włączanie pełnego oświetlenia (podobnie gaszenie) odbywa się równocześnie lub kolejno lampa po lampie, w postaci efektownej fali świetlnej LED. Lampy LED mogą być włączane skokowo lub płynnie, z 7-stopniową płynnością regulacji fali świetlnej. Opcja ostrzegania pozwala na przedłużenie świecenia w razie potrzeby. Wbudowany konfigurator umożliwia dopasowanie działania sterownika do potrzeb użytkownika poprzez ustawienie, w zależności od modelu sterownika (STANDARD lub PREMIUM), od 2 do 19 parametrów konfiguracyjnych. Nasze sterowniki schodowe LED mogą być aktywowane ręcznie przez przyciski lub automatycznie przez czujniki ruchu, a blokowane w dzień przez czujnik zmierzchu (wbudowany lub zewnętrzny) bądź zegar astronomiczny. Sterowniki schodowe smartLEDs posiadają możliwość integracji z systemami automatyki typu Inteligentny Dom. Wykonane z ich użyciem inteligentne oświetlenie schodów LED jest efektowne, bezpieczne, wygodne i ekonomiczne.

Który sterownik schodowy LED wybrać?

Podstawowe różnice S2-S S2-P S19-S S19-P SP23-S SP23-P
Zapalanie i gaszenie Rówocześnie Rówocześnie Po kolei Po kolei Po kolei Po kolei
Liczba sterowanych grup lamp 1-2 1-2 3-19 3-19 3-23 3-23
Wbudowany czujnik zmierzchu NIE TAK NIE TAK NIE TAK
Konfiguracja Prosta Pełna Prosta Pełna Prosta Pełna
Podświetlenie 2% 0-90% 2% 0-90% 2% 0-90%
Obsługa półpiętra TAK TAK NIE NIE TAK TAK

Najważniejsze właściwości sterowników schodowych smartLEDs

USTAWIALNA LICZBA LAMP

Zmiana liczby sterowanych lamp (schodków) przez użytkownika.

FALA ŚWIETLNA

Sekwencyjne włączanie/wyłaczanie oświetlenia lampa po lampie (stopień po stopniu)

AUTOMATYCZNE GASZENIE

Automatyczne gaszenie lamp po ustalonym czasie świecenia.

REGULACJA PŁYNNOŚCI

Płynne zapalanie i gaszenie lamp (z efektem rozmycia) w 7- stopniowej skali płynności.

PODŚWIETLENIE

Delikatne podświetlenie schodów po zmierzchu na 2% maksymalnej jasności lub zgodnie z konfiguracją.

LAMPA MASTER

Lampa zapalana jako pierwsza, a gaszona jako ostatnia, wykorzystana do oświetlenia ogólnego lub do podświetlenia poręczy.

FUNKCJA OSTRZEGANIA

Ostrzeganie przed automatycznym zgaszeniem świateł np. poprzez mruganie, wędrujące wygaszenie.

FUNKCJA ŚWIECENIA STAŁEGO

Włączenie oświetlenia na stałe przy pomocy włącznika.

FUNKCJA OBSŁUGI PÓŁPIĘTRA

Unikalna na rynku funkcja obsługi ruchu generowanego z półpiętra schodów. Czujnik ruchu zainstalowany na półpiętrze włącza oświetlenie w górę i w dół od półpiętra.

USTAWIANE CZASY

Możliwość ustawienia czasów trwania faz stanu aktywnego (zapalania, świecenia, ostrzegania i gaszenia).

USTAWIANIE JASNOŚCI

Mozliwość ustawienia jasności źródeł światła LED oddzielnie dla stanu aktywnego (świecenie), stanu czuwania (podświetlenie) oraz lampy Master.

WYBÓR TEMPA ZAPALANIA

Wybór tempa zapalania oraz oddzielnie tempa gaszenia (stałe, zwalniające, przyśpieszające).

WYBÓR KIERUNKU GASZENIA

Kierunek gaszenia może byc zgodny z kierunkiem zapalania lub przeciwny.

BLOKADA ŚWIECENIA W DZIEŃ

Dostępne jest wejście DISABLE do podłączenia automatu zmierzchowego.

RÓŻNE SPOSOBY AKTYWACJI

Aktywacja przy pomocy czujników ruchu lub tradycyjnie przy pomocy przycisku.

UNIWERSALNY ALGORYTM

Uniwersalny, dopracowany algorytm programu sterującego sterownika, który działa poprawnie niezależnie od sposobu aktywacji sterownika (czujki ruchu, bariery, przyciski), liczby osób poruszających się po schodach oraz kierunku ruchu.

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ID

Sterowanie przewodowe umożliwia zastosowanie sterowników schodowych smartLEDs w systemach automatyki i Inteligentnego Domu. Integracja z systemami Inteligentnego Domu odbywa się poprzez wyjścia bezpotencjałowe.

DANE TECHNICZNE

 1. Napięcie zasilania sterownika: 8-14 V DC
 2. Pobór mocy (typowy): 60 mW
 3. Napięcie pracy wyjść (max.): 24 V DC
 4. Obciążenie prądowe wyjść (max): 2A
 5. Rodzaj obciążenia: diody LED
 6. Stopień ochrony: IP20
 7. Rodzaj pracy: ciągła
 8. Temperatura pracy: -10°C – +45°C

Dowiedz się więcej o sterownikach schodowych smartLEDs

Opis funkcji sterowników schodowych typu FALA ŚWIETLNA

Podstawową funkcją sterowników schodowych jest włączanie oświetlenia schodowego na określony czas, przy czym włączanie (także gaszenie) oświetlenia odbywa się w efektowny sposób, polegający na sekwencyjnym włączaniu lub wyłączaniu oświetlenia lampa po lampie (stopień po stopniu), wytwarzając w ten sposób bardzo dekoracyjny efekt wznoszącej się lub opadającej fali świetlnej. Zapalanie/gaszenie może być skokowe lub płynne (z efektem rozmycia), z możliwościa ustawienia płynności w 7- stopniowej skali, co pozwala uzyskać zwiększony efekt dekoracyjny. Dodatkowo sterowniki schodowe smartLEDs posiadają opcję ostrzegania przed automatycznym zgaszeniem świateł np. poprzez mruganie lub wędrujące wygaszenie. Inną ważną funkcją sterowników schodowych jest umożliwienie delikatnego podświetlenia schodów po zmierzchu, standardowo na 2% maksymalnej jasności, sterowniki umożliwiają bowiem ustawienie jasności lamp (czy taśmy) LED oddzielnie dla stanu aktywnego (Jasność) i stanu czuwania (Podświetlenie). Sterowniki schodowe smartLEDs posiadają też wiele innych użytecznych funkcji, np. funkcję świecenia stałego oraz sterowanie lampą Master. Lampa Master jest zawsze zapalana jako pierwsza, a gaszona jako ostatnia i może być wykorzystana jako lampa oświetlenia ogólnego lub jako podświetlenie poręczy. Sterownik SP23LED posiada unikalną na rynku funkcję obsługi ruchu generowanego z półpiętra schodów.
Każdy sterownik schodowy smartLEDs może być aktywowany w tradycyjny sposób poprzez przyciski, ale najlepszą funkcjonalność uzyskuje się przy współpracy z czujnikami ruchu (fotokomórki lub czujki ruchu), które umożliwiają automatyzację włączania i wyłączania oświetlenia na schodach. System oświetlenia schodów z użyciem sterownika schodowego smartLEDs i aktywowany ruchem to najbardziej efektowny, wygodny i bezpieczny dla użytkowników sposób wykonania oświetlenia schodów. Sterowniki posiadają uniwersalny, dopracowany algorytm, który działa poprawnie niezależnie od sposobu inicjowania sterownika (czujki ruchu, bariery, przyciski), liczby osób poruszających się po schodach oraz kierunku ruchu. Unikalną cechą inteligentnych sterowników schodowych smartLEDs jest zdolność do współpracy z systemami sterowania typu Inteligentny Dom. Wszystkie sterowniki schodowe smartLEDs posiadają duże zdolności dopasowania swojego działania do potrzeb użytkownika. Konfigurator umożliwia ustawienie do 20 parametrów konfiguracyjnych.

Działanie sterowników schodowych

Podstawowym stanem sterownika schodowego jest stan czuwania. Sterownik przechodzi do stanu aktywnego po wykryciu za pomocą czujnika ruchu momentu wejścia osoby na schody lub po naciśnięciu przycisku typu dzwonkowego na ścianie. Stan aktywny składa się z 4 faz:
     FAZA ZAPALANIA – polega na kolejnym, płynnym zapalaniu poszczególnych lamp, w kolejności od pierwszej do ostatniej (jeśli zadziałał dolny czujnik) lub od ostatniej do pierwszej (jeśli zadziałał czujnik górny). Daje to bardzo dekoracyjny efekt płynnie wznoszącej się (lub opadającej) fali świetlnej. Czas trwania fazy zapalania określa parametr Czas zapalania.
     FAZA ŚWIECENIA – Po zapaleniu wszystkich lamp następuje faza stabilnego świecenia, trwająca przez ustalony czas (parametr Czas świecenia) od ostatniego naruszenia dowolnej czujki ruchu, fotokomórki bądź zwolnienia przycisku.
     FAZA OSTRZEGANIA – Nastepnie sterownik przechodzi do fazy ostrzegania przed zgaszeniem świateł (jeśli ustawiona), która składa się z kilku ostrzeżeń, dających dodatkowe efekty wizualne (np. mrugnięcie, migotanie świateł, wędrujące wygaszenie itp.), przedzielonych oczekiwaniem na reakcję użytkownika.
     FAZA GASZENIA – Faza gaszenia lamp jest odwrotna do fazy zapalania i polega na kolejnym, płynnym gaszeniu poszczególnych lamp, w kolejności zgodnej lub przeciwnej (parametr Kierunek gaszenia) z kolejnością ich zapalania, co daje efekt płynnie gasnącej fali świetlnej.
Po zakończeniu fazy gaszenia sterownik przechodzi do stanu czuwania. Jest to klasyczny sposób działania (i wykorzystania) sterownika. Właściwie dobrany algorytm działania sterownika implikuje poprawność działania niezależnie od sposobu inicjowania pracy sterownika, liczby osób i kierunku wchodzenia.

Sterowniki schodowe smartLEDS można też wykorzystać do sterowania efektownym zapalaniem i gaszeniem tradycyjnie włączanego oświetlenia sufitowego, np. typu gwiezdne niebo. W tym celu do sterownika należy podłączyć zwykły wyłącznik oświetlenia. Po uruchomieniu sterownika tym wyłącznikiem nastąpi faza zapalania w postaci fali świetlnej, a następnie faza stabilnego świecenia trwająca aż do momentu wyłączenia oświetlenia poprzez przełączenie wyłącznika. Sterownik przejdzie wtedy do efektownych faz: ostrzegania (jeśli włączona) i gaszenia. Ten typ podłączenia może też być oczywiście stosowany do oświetlenia schodowego.
Sterowanie oświetleniem LED może odbywać się także z wyjść dwustanowych systemów typu Inteligentny Dom (np. KNX/EIB). Sterowniki posiadają możliwość blokady zapalania światła (np. w dzień) poprzez podanie na wejście blokady sterownika np. sygnału z czujnika zmierzchowego.
Działanie sterowników schodowych smartLEDs w kilku podstawowych konfiguracjach można obejrzeć na filmie poniżej.

Zastosowanie sterowników schodowych

Sterowniki oświetlenia schodów smartLEDs mogą być stosowane do sterowania wielopunktowym oświetleniem LED 12/24V DC. Najczęściej stosuje się je do efektownego sterowania oświetleniem LED ciągów komunikacyjnych typu schody, korytarze (lampy, taśmy lub moduły LED) lub podjazdów, ścieżek, parkingów (świecąca kostka brukowa LED).
Innym ciekawym zastosowaniem jest sterowanie efektownym włączaniem i wyłączaniem wielopunktowego oświetlenia LED typu ogólnego, dające niezwykle dekoracyjny efekt płynnie zapalających się i gaszonych grup lamp LED. Rozwiązanie może wykorzystywać funkcję lampy Master (np. taśma LED dookoła pomieszczenia). Lampy LED mogą być zapalane pojedynczo, ale szczególnie efektownie wyglądają odpowiednio rozmieszczone lampy połączone w grupy po kilka lamp. Lampy mogą być rozmieszczone losowo, dając efekt typu gwiezdne niebo lub według dowolnych wzorów (np. współśrodkowe kręgi lub kwadraty).

Instalacja sterowników schodowych smartLEDs

Sterowniki schodowe smartLEDs można montować na szynie DIN TH 35. Sterowniki wymagają zewnętrznego zasilacza 8-14 V DC. Podstawowy schemat instalacji dla każdego sterownika jest pokazany na stronie z opisem poszczególnych sterowników. Instalacja sterowników schodowych jest prosta i dokładnie opisana w instrukcji dostarczanej wraz ze sterownikiem.

Parametry konfiguracyjne sterowników schodowych smartLEDs

 • Liczba sterowanych lamp LED (minimum 3, maksimum w zależności od typu sterownika: 15, 19, 23)
 • Lampa Master (TAK/NIE).
 • Liczba ostrzeżeń (0-7).
 • Typ ostrzeżeń:
  – MRUGNIĘCIE – chwilowe przygaszenie lamp
  – PIKO – bardzo szybkie naprzemienne przygaszanie lamp parzystych i nieparzystych
  – NANO – szybkie naprzemienne przygaszanie lamp parzystych i nieparzystych
  – MIKRO – średnio-szybkie naprzemienne przygaszanie lamp parzystych i nieparzystych
  – MILI – wolne naprzemienne przygaszanie lamp parzystych i nieparzystych
  – BUJANIE – przemieszczające się ruchem wahadłowym wygaszenie jednej lampy
  – HUŚTANIE – przemieszczające się ruchem wahadłowym wygaszenie dwóch lamp
 • Typ kroku (tempo zapalania/gaszenia lamp: stałe, przyspieszające lub zwalniające).
 • Kierunek gaszenia (zgodny z kolejnością zapalania lub przeciwny).
 • Ustawienie jasności lamp w stanie aktywnym i w stanie spoczynku jako % maksymalnej jasności lamp (podświetlenie lamp, jasność lamp, podświetlenie lampy Master, jasność lampy Master).
 • Płynność fali świetlnej (rozumiana jako czas rozjaśniania pojedyńczej lampy od wartości 0 do pełnej jasności – w zakresie od 0,1s do 10s)
 • Długości poszczególnych faz: czas zapalania, czas świecenia, czas ostrzeżenia, czas oczekiwania, czas gaszenia.
 • Parametry zaawansowane: poziom aktywny na wejściach (niski/ wysoki); interpretacja stanu aktywnego na wejściu blokady sterownika (Blokuj/Odblokuj); tryb sterowania: (zwykły lub przystosowany do systemu Inteligentny Dom).

Sterowniki schodowe smartLEDs - przykładowe konfiguracje


Każdy sterownik schodowy jest dostarczany ze standardowymi (domyślnymi) wartościami parametrów konfiguracyjnych i może być użytkowany w takiej wersji. Zmianę konfiguracji sterownika, jeśli jest taka potrzeba, można przeprowadzić zarówno na etapie instalacji, jak i w trakcie użytkowania. Sposób konfigurowania sterownika jest prosty i dokładnie opisany w instrukcji dostarczonej razem z produktem. Konfigurowanie sterowników schodowych odbywa się za pomocą wbudowanego konfiguratora i polega na ustawieniu wartości wszystkich lub wybranych parametrów konfiguracyjnych. Sterowniki schodowe posiadają, w zależności od modelu, od 2 do 19 parametrów konfiguracyjnych.

Na filmie obok jest pokazanych kilka konfiguracji i sposobów działania sterownika typu FALA ŚWIETLNA (S23-P i S19-P) w zależności od wybranych parametrów konfiguracyjnych (płynność fali świetlnej, podświetlenie w stanie czuwania, typ ostrzeżeń, typ kroku, kierunek gaszenia).