Reklama świetlna LED animowana na budynkach

Reklama świetlna LED animowana jest jedną z form nowoczesnej reklamy na budynkach. Przeważnie są to podświetlane litery LED, identyfikujące obiekt z nazwą firmy, logo, marką, etc. Reklama świetlna na budynku jest wizytówką firmy, przyciągającą uwagę i stanowiącą o prestiżu firmy, dlatego też tradycyjne litery blokowe, podświetlane statycznie np. przy pomocy modułów LED, nie są już wystarczającym rozwiązaniem i wypierane są przez różnego rodzaju animowane reklamy świetlne LED, a zwłaszcza kolorowe reklamy świetlne RGB.

Sterowanie animacją podświetlanych liter LED RGB

Układ sterowania animowaną reklamą świetlną LED RGB można wykonać na bazie sterowników płynnej zmiany koloru WRGB smartLEDs. Podstawową funkcją sterownika RGB smartLEDs jest płynna zmiana koloru podłączonego źródła LED RGB w sposób określony wybranym programem. Unikalną cechą wyróżniającą sterowniki WRGB na rynku reklam świetlnych jest możliwość ustawienia, indywidualnie dla każdego z programów, amplitudy (zakresu) zmiany koloru: od pełnej tęczy (to potrafi większość sterowników RGB), przez dowolny wycinek koła barw (tego nie potrafi żaden inny znany nam sterownik), aż do bardzo delikatnej zmiany odcienia wybranego koloru. Ponieważ sterowanie prowadzone jest w tych sterownikach przewodowo za pomocą wyłączników i przycisków zwiernych dołączonych do wejść sterujących DISABLE, FREEZE, NEXT, PREV, to możliwe jest wykonanie systemu sterowania z użyciem nawet kilkudziesięciu sterowników. Aby było możliwe zsynchronizowane działanie tak dużej liczby sterowników, należy ze sobą połączyć specjalne wejścia-wyjścia synchronizujące SNC sterowników WRGB. Możliwość synchronizacji działania sterowników WRGB, umożliwiająca budowę dużych systemów animowanych reklam świetlnych, jest kolejną unikalną cechą wyróżniającą nasze sterowniki na rynku reklam świetlnych. Automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia można wykonać przy pomocy wyłącznika zmierzchowego lub programowanego zegara astronomicznego REV-303 (do nabycia w naszym sklepie).

Sterowniki RGB smartLEDs mają zaprogramowane do 13 programów płynnej zmiany kolorów, które można konfigurować poprzez ustawienie atrybutów: kolor centralny, pastelowość, amplituda i okres zmian. Sterownik umożliwia zarówno szeroki wybór kolorów z koła barw RGB (z uwzględnieniem współczynnika pastelowości), jak również płynną zmianę wyświetlanych kolorów, a w efekcie łatwą zmianę kolorystyki elementów reklamy w wybranym tempie i zakresie. Co ważne, tempo animacji można ustawiać w bardzo szerokim zakresie: pełny cykl płynnej zmiany koloru może trwać od 2 sekund do nawet 4 godzin! W zależności od konfiguracji poszczególnych programów sterowników uzyskuje się różne efekty. Wykorzystując wszystkie z 13 dostepnych programów możliwe jest zaprogramowanie nawet 13 różnych wariantów różnych animacji, a następnie przełączanie między nimi przy pomocy przycisku lub pilota sterownika radiowego oraz zatrzymywanie na wybranym kolorze. Podstawowe typy animacji to „Tęcza w czasie” oraz „Tęcza w czasie i przestrzeni”.

Animowana reklama świetlna typu „Tęcza w czasie”

W tym przypadku ustawiamy ten sam program we wszystkich sterownikach (jednakowo dla każdej litery napisu). Sterowniki będa wyświetlały taki sam program zmiany kolorów, a tym samym wszystkie litery w danym momencie będą świeciły tym samym kolorem. Kolor całej reklamy może się zmieniać w czasie, w dowolnym tempie i w dowolnym wycinku koła barw w zależnosci od ustawionej konfiguracji programu. Uzyskujemy w ten sposób animację reklamy typu „tęcza (lub wycinek tęczy) w czasie”. Przy odpowiedniej instalacji możliwe jest przełączanie między programami w zależności od okoliczności i zmiana na inny wariant animacji.

Animowana reklama świetlna typu „Tęcza w czasie i przestrzeni”

Jeżeli w programach sterowników kolejnych liter ustawimy różne kolory (np. kolejne odcienie lub barwy tęczy na kolejnych literach), to poszczególne litery będą świeciły kolejnymi barwami tęczy. Kolory mogą się zmieniać w dowolnym tempie i w dowolnym wycinku koła barw zgodnie z ustawioną konfiguracją, w sposób imitujący przesuwanie się kolorów tęczy. Jest to animacja reklamy typu „tęcza (lub wycinek) w czasie i przestrzeni”.

Układy sterowania do reklam świetlnych na zamówienie

Na zamówienie opracowujemy projekt układu sterowania do animowanych reklam świetlnych i konfigurujemy poszczególne programy wszystkich sterowników w taki sposób, aby natychmiast po podłączeniu całego układu sterowania zamawiający uzyskał uzgodnione efekty.