Animowane oświetlenie LED schodów

Oświetlenie schodowe LED typu FALA ŚWIETLNA to bardzo efektowna animacja, polegająca na kolejnym i płynnym włączaniu oświetlenia poszczególnych stopni schodowych, a następnie, po pewnym czasie świecenia, gaszeniu w podobny sposób. Animacja jest realizowana przez z inteligentne sterowniki schodowe typu FALA LED, np. smartLEDs OMEGA Exclusive, smartLEDs SP23 Premium lub smartLEDs S19 Premium. Więcej o oświetleniu schodowym LED.

Czytaj dalej

Płynna zmiana kolorów RGB schodów ruchomych

Efektowne oświetlenie RGB schodów ruchomych, polegające na płynnej zmianie kolorów RGB. Podobny efekt płynnej zmiany kolorów można uzyskać sterując oświetleniem RGB przy pomocy sterownika WRGB smartLEDs lub grupy takich sterowników działających ze sobą synchronicznie. Sterownik RGB płynnej zmiany kolorów pozwala na zaprogramowanie zakresu oraz tempa zmian koloru oświetlenia RGB.

Czytaj dalej

System oświetlenia schodów aktywowany ruchem

Film prezentuje system oświetlenia LED schodów aktywowany ruchem. Czujniki ruchu automatycznie włączają oświetlenie schodów stopień po stopniu, a po określonym czasie świecenia oświetlenie jest gaszone w podobny sposób. Zauważcie, że na filmie oświetlenie poszczególnych schodków jest włączane i gaszone kolejno, ale skokowo. Bardziej wyrafinowanym sposobem włączania oświetlenia jest kolejna i płynna zmiana jasności poszczególnych lamp (schodków), dzięki czemu oświetlenie jest włączane subtelnie, nie rozpraszając domowników.

Czytaj dalej