Efektowne oświetlenie RGB schodów ruchomych, polegające na płynnej zmianie kolorów RGB. Podobny efekt płynnej zmiany kolorów można uzyskać sterując oświetleniem RGB przy pomocy sterownika WRGB smartLEDs lub grupy takich sterowników działających ze sobą synchronicznie. Sterownik RGB płynnej zmiany kolorów pozwala na zaprogramowanie zakresu oraz tempa zmian koloru oświetlenia RGB.